Βιβλία

Παρουσίαση του Τετραδίου Σπουδής “Έκθεση – Έκφραση Γ Λυκείου” από Όλγα Βεντουρή

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας είναι αναμφίβολα εκείνο που προβληματίζει περισσότερο μαθητές και γονείς στην πορεία των παιδιών προς τις Πανελλαδικές εξετάσεις και εν τέλει εκείνο που λειτουργεί καθοριστικά για την εισαγωγή των μαθητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μάλιστα οι συνεχείς αλλαγές στον τρόπο εξέτασης του μαθήματος  καθώς και ενσωμάτωση της Λογοτεχνίας με βάση την τροποποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης δυσκόλεψε έτι περαιτέρω τη μαθητική κοινότητα και επέτεινε το άγχος των γονέων για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων.

Το Τετράδιο σπουδής « Συνεξέταση Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία» για τη Γ’ Λυκείου αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό τόσο για την κατανόηση της ύλης όσο και για την κατάλληλη αντιμετώπιση των ασκήσεων θεωρίας και παραγωγής λόγου. Το βιβλίο ακολουθεί απόλυτα πιστά τις οδηγίες του Ι.Ε.Π.( Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) στοχεύοντας στο να υποδείξει στον μαθητή τον σωστό τρόπο σκέψης και συγγραφής μιας απάντησης δομημένης και ολοκληρωμένης ώστε να κατακτήσει την επιτυχία. Η διάρθρωση του βιβλίου ακολουθεί τον τρόπο διδασκαλίας που προκρίνει το Υπουργείο Παιδείας και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό κριτήρια αξιολόγησης ανάλογης μορφής με αυτά των Πανελλαδικών εξετάσεων με υποδειγματικές απαντήσεις καθώς και κριτήρια για την ατομική εργασία των μαθητών βασισμένα στη διδαχθείσα θεωρία ασκήσεων αλλά και στις θεματικές ενότητες.

Το βιβλίο περιέχει :

  • Όλες τις πρόσφατες αλλαγές που αφορούν τη συνεξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας.
  • Τη διδακτέα θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας η οποία παρατίθεται με περιεκτικό τρόπο μέσω πρότυπων απαντήσεων σε προτεινόμενες εκφωνήσεις ασκήσεων με βάση τις προτάσεις του Ι.Ε.Π.

Συγκεκριμένα για το :

Θέμα Α → Περίληψη :  καταγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος συγγραφής της εστιασμένης περίληψης ( περίληψη σε κάποιες παραγράφους ή σε κάποια επιχειρήματα του κειμένου) όπως ζητείται ύστερα από την τροποποίηση της εξέτασης του μαθήματος.

Θέμα Β → Ασκήσεις δομής/ προθετικότητας/τροπικότητας/υφολογικές/κειμενικών ειδών /κοινωνικών διαδικασιών : παρατίθεται πληρέστατα η θεωρία, μέσα από πίνακες και διαγράμματα, αλλά και πλήρως αναπτυγμένα υποδείγματα, που αφορά στην αλλαγή των διατυπώσεων των ασκήσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα σε σχέση με την πρότερη μορφή τους μέσα από υποδειγματικές απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα που αφορούν στην εν λόγω ύλη.

Θέμα Γ → Ερμηνευτικό Σχόλιο : περιέχονται σαφείς οδηγίες για τη συγγραφή ενός εύστοχου και πλήρως αναπτυγμένου ερμηνευτικού σχολίου σε σχέση με το λογοτεχνικό κείμενο ( ποίημα ή πεζό ) που τίθεται προς εξέταση ενώ περιλαμβάνεται και σαφής καθοδήγηση για τον τρόπο ενσωμάτωσης, στην απάντηση του εξεταζόμενου, των κειμενικών δεικτών και των παραπομπών που ξεχωρίζουν στην αξιολόγηση του γραπτού.

Θέμα Δ → Παραγωγή Λόγου : περιέχεται υλικό σε διαγραμματική μορφή αλλά και σε μορφή κειμένου για όλες τις προς εξέταση θεματικές ενότητες. Παρέχεται στον μαθητή αναλυτική καθοδήγηση για τον τρόπο «ανάγνωσης», κατανόησης του εκθεσιότιλου καθώς και για τις κατάλληλες τεχνικές που χρειάζεται να ακολουθήσει ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στα αναθεωρημένα κειμενικά είδη/ επικοινωνιακά πλαίσια που καλείται να συγγράψει βασίζοντας το κείμενό του σε ακλόνητα επιχειρήματα.

  Όλγα Βεντουρή –  Φιλόλογος

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply